03 September 2011

Funderingar

Sonen till vänner och hans fru kommer aldrig att kunna få egna barn, har jag just fått veta och det har fått mig att fundera. Nu måste de försöka få ihop ett par hundra tusen kronor för att kunna adoptera ett barn. Om det fanns barn i Sverige att adoptera så hade människor i den här situationen inte behövt betala så mycket för att få ett barn och förmodligen skulle många skaffa fler barn än vad som nu är möjligt för de flesta. Just det här unga paret kommer båda från stora familjer och önskade sig många barn själva också, men det lär inte bli verklighet för dem.

Om inte så många oönskade graviditeter slutade med abort istället för att barnet föds så skulle dessa barn istället kunna adopteras av dem som så väldigt mycket längtar efter barn. Hur kommer det sig att det i Sverige är fullt accepterat att göra abort, men inte att istället föda barnet och sedan ge det till några som inget hellre önskar än att få ett barn att älska och ta hand om? Jag tycker att abort är ett uttryck för själviskhet medan adoption är väldigt osjälviskt. Jag vill inte påstå att alla de som gör abort är själviska i sitt beslut, men det finns ett stort socialt tryck från omgivning och samhälle, som har stor påverkan. Tänk om människor kunde tänka om, livet låter sig inte alltid planeras och när vi desperat försöker få allting så ordningsamt som möjligt, så blir det ibland väldigt omänskligt.

The son of friends of ours and his wife will never be able to have children of their own, I just found out and that made me think. They now have to try to save about two hundred thousand swedish crowns (like twenty thousand punds) so they can adopt a child from abroud. If there where children to be adopted in Sweden, people in this situation wouldn´t have to pay such big sums to get children and many would probably have more children than now is possible for them. This particular couple both come from big families and had planned to have lots of children themself, that will surely not be the case now.

If not so many of the unwanted pregnansies ended with abortion in Sweden instead of the child being born, these children could instead be adopted by those who so much long for a child. How is it that in Sweden it is fully accepted to have an abortion but not to have the child and then give it to those who nothing more whishes for than a child to love and take care of? I think abortion is selfinsh and that adoption is unselfish. I dont say abortion is always a sign of selfishness but there is a great social pressure from the surrounding persons and the sociaty which has a big inpact. What if people could re-think, life will not always let itself be planned and when we desperatly try to controll everything it sometimes gets very inhuman.

No comments: